CV-installatie huurkoop / leaseovereenkomst verboden bij overdracht

CV-installatie huurkoop / leaseovereenkomst verboden bij overdracht

Regelmatig worden er woningen verkocht die voorzien zijn van een cv-installatie op grond van een huurkoop- of financial leaseovereenkomst. Dit soort contracten mogen bij een overdracht niet meer worden overgenomen door de koper.

Het aanbieden van dit soort contracten wordt gezien als het verlenen van een kredietovereenkomst. Bij dit soort contracten vindt koop op afbetaling plaats en wordt de afnemer op een gegeven moment eigenaar van het product. Voor het aanbieden van dit soort contracten is op grond van artikel 2:60 Wet op het financieel toezicht een vergunning vereist. De meeste installatiebedrijven beschikken niet over deze vergunning.

Veel installatiebedrijven zijn daarom gestopt met het aanbieden van dit soort contracten. Het resultaat hiervan is dat lopende overeenkomsten bij de overdracht van een woning uitsluitend nog voortijdig kunnen worden afgekocht door de contractant. Het lopende contract laten overnemen door de koper is niet meer mogelijk.

Navraag doen bij verkoper
Voor u als koper is het daarom van belang om bij de verkoper navraag te doen of cv-installatie ter beschikking wordt gesteld via een kredietovereenkomst. Indien dit het geval is moet het contract worden afgekocht.

Voor meer informatie over de afkoopregeling of wat voor een soort contract de verkoper heeft afgesloten, kan de verkoper informatie inwinnen bij het desbetreffende (installatie)bedrijf.

Huurovereenkomsten en operational lease zijn nog toegestaan
Cv-installaties die worden gehuurd, mogen nog wel door de nieuwe eigenaar overgenomen worden omdat het verhuren van een cv-installatie niet wordt gezien als het verstrekken van een krediet. Dit geldt ook voor operational lease. Bij operational lease, ook private lease genoemd, wordt alleen betaald voor het gebruiksrecht en wordt het product geen eigendom van de afnemer. Indien de koper dit soort contracten wenst over te nemen dan wordt dit opgenomen in artikel 7.1 van de koopovereenkomst.