Executiewaarde bestaat niet meer

Executiewaarde bestaat niet meer

Vanaf 2013 worden woningen niet meer gewaardeerd op de “executiewaarde”.|
In een taxatierapport wordt voortaan alleen de “marktwaarde” van de woning opgenomen.
De executiewaarde gaf de woningwaarde aan bij gedwongen verkoop.
Banken gebruikten de executiewaarde doorgaans om de hoogte van het rentepercentage van de hypotheek te bepalen.

De afgelopen jaren lag de executiewaarde van bestaande woningen tussen de 80 en 85% van de marktwaarde.
Door het niet functioneren van de executieveilingen, kregen banken in somminge gevallen nog maar 60% van de
marktwaarde van de woning.
Door alleen nog de marktwaarde op te nemen in een taxatierapport wordt de woningmarkt voor zowel huizenkopers
als geldverstrekkers een stuk transparanter.