Voorlopige koopovereenkomst

Voorlopige koopovereenkomst

Als u een huis koopt wordt deze transactie geregeld via een koopovereenkomst of koopcontract.
Deze koopovereenkomst wordt vaak opgemaakt door de verkopende makelaar.
In de volksmond wordt vaak gesproken over een “voorlopige” koopovereenkomst. Dat is NIET correct.
Het is een officiele overeenkomst zonder het voorvoegsel “voorlopig”.
Veel kopers denken dat zo’n overeenkomst zomaar ongedaan kan worden gemaakt door de term “voorlopig”,
maar niets is minder waar!

De koopovereenkomst is bindend, tenzij er sprake is van het “inroepen van ontbinding”. Dat wil zeggen dat men
van het contract af wil in verband met de vooraf afgesproken ontbindende voorwaarde(n). Deze ontbindende
voorwaarde(n) worden altijd voor een beperkte periode, bijvoorbeeld 4 weken, afgesproken. In de onderhandelingen
wordt niet alleen overeenstemming bereikt over de koopsom maar ook over andere zaken zoals overdrachtsdatum en
ontbindende voorwaarden.

Ontbindende voorwaarden:
Eén van de ontbindingsmogelijkheden voor de koper is vaak het voorbehoud ten aanzien van de financiering.
De meeste kopers weten wel tot welk bedrag ze een hypotheek kunnen krijgen, maar pas als het huis gekocht is
krijgt men de definitieve offerte van de geldverstrekker. Soms is zelfs nog een medische keuring nodig.
Het kan dus nog wel eens gebeuren dat men de financiering alsnog niet rond krijgt. In dat geval kan men een beroep
doen op ontbinding van de koopovereenkomst in verband met het niet verkrijgen van financiering.
Dit moet echter wel op de afgesproken manier én binnen de afgesproken termijn gebeuren !

Wordt de ontbinding ingeroepen NA het verlopen van de termijn, dan is men te laat en kan de koper alleen nog maar
ontbinden door het betalen van de afgesproken boete. Die boete bedraagt 10% van de koopsom. Voor een gemiddelde
woning bedraagt dit al snel € 24.000.=

Heeft u vragen over dit onderwerp; bel of mail ons gerust !